[ O nas ]

Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma

Instytut Boyma to niezależny think tank zrzeszający ekspertów zajmujących się polityką, gospodarką i innowacjami w państwach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Azji. Naszą misją jest przybliżenie polskiej opinii publicznej oraz liderom politycznym i biznesowym przemian zachodzących na najludniejszym i najdynamiczniej rozwijającym się kontynencie globu. Swoją misję realizujemy poprzez publikacje raportów, analiz i komentarzy eksperckich, organizację spotkań dyskusyjnych i konferencji oraz aktywność publicystyczną w mediach.

Celem naszej organizacji jest aktywny udział w debacie o zmianach zachodzących w Azji. Tworzymy platformę dialogu skupiającą analityków, pracowników akademickich, dyplomatów i biznesmenów związanych z Azją.

Instytut Boyma to organizacja finansowana ze składek darczyńców oraz grantów prywatnych i publicznych. Dokładamy starań, aby publikowane przez nas treści tworzone były w duchu tolerancji dla obcych kultur, religii i zwyczajów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, studentów, dziennikarzy i wszystkich innych, którzy chcieliby tworzyć z nami projekty przybliżające polskiemu i europejskiemu odbiorcy Azję, wpisując się tym w misję zapoczątkowaną przez Michała Boyma.