Instytut Boyma, w procesie rejestracji jako Fundacja Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, jest w pełni niezależną organizacją pozarządową powstałą dzięki wielomiesięcznym konsultacjom między reprezentantami wielu środowisk: orientalistów, ekspertów ds. stosunków międzynarodowych, dyplomatów, inżynierów, a także szeroko rozumianego środowiska akademickiego i analitycznego. Instytut Boyma powstał jako kontynuacja Centrum Studiów Polska-Azja z misją ujęcia problematyki azjatyckiej w szersze ramy związane z globalnymi przemianami ery cyfrowej, które stwarzają nowe szanse i rodzą nowe wyzwania.

Instytut jako niezależny think tank zrzesza środowisko ekspertów zajmujących się zagadnieniami społeczno-kulturowymi, politycznymi, technologicznymi i gospodarczymi krajów współczesnej Azji. Naszą misją jest zwiększanie świadomości polskiej opinii publicznej na temat zmian zachodzących na najludniejszym kontynencie globu oraz ich konsekwencji dla Polski i Europy.

Naszą misję realizujemy poprzez publikację opiniotwórczych analiz eksperckich, artykułów i rekomendacji, organizację paneli dyskusyjnych i wydarzeń popularyzujących wiedzę o Azji oraz przez obecność naszych ekspertów w mediach. Kolejnym elementem działalności jest platforma dialogu, której celem jest prowadzenie konstruktywnych dyskusji dotyczących spraw międzynarodowych, innowacji, nowych technologii i kluczowych przemian we współczesnym świecie, które nie pozostają obojętne dla rozwoju Polski i Europy.

Specjalne podziękowania należą się gremium kilkunastu osób, które podczas wielomiesięcznych konsultacji służyły nowemu instytutowi swoimi krytycznymi, celnymi i inspirującymi uwagami:

Dr hab. Agnieszka Kuszewska
Dr Nicolas Levi
Dr Krzysztof Zalewski
Dr Krzysztof Iwanek
Dr Sergiusz Prokurat
Dr Michał Lubina
Dr Krystyna Palonka
Dominik Konieczny
Adrian Zwoliński
Paweł Behrendt
Alicja Bachulska
Antoni Jakubowski
Roman Husarski
Paweł Szczap
Jola Woźnica
Beata Świerczyńska
Anna Grzywacz
Maja Domagała
Jerzy Palczewski
Konstanty Kowalewski
Katarzyna Michalewicz
Julita Wilczek
Jakub Kołek
Magdalena Pająk
Tomasz Burdzik
Adam Janicki
Dominika Kucińska i inni.

Naszą misją jest budowanie mostów porozumienia między państwami, społeczeństwami i kulturami. Dlatego podziękowania za cenne słowa wsparcia należą się środowiskom osób pochodzących z Azji, a działających w różnym charakterze i mieszkających w Polsce, z którymi konsultowaliśmy potrzeby ich społeczności w Rzeczypospolitej. Podziękowania należą się również Polakom mieszkającym w Azji i Europie, którzy podzielili się cennymi uwagami na temat jeszcze niezagospodarowanych w polskiej przestrzeni wątków, których podjęcie stanie się ważnym celem działalności Instytutu Boyma.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i obiecujemy dołożyć starań, by nie zawieść pokładanego w nas zaufania. Na patrona organizacji obraliśmy wybitnego Polaka Michała Boyma, którego postać pragniemy upamiętniać w Polsce i za granicą.

Raport “Wyzwania w Azji”