[ Współpraca ]

Poszukujemy do współpracy:

 

Sponsorów

Osoby fizyczne i prawne, którym bliska jest nasza misja i które chciałyby przyczynić się do rozwoju Instytutu Boyma wspierając go darowiznami.

Analityków

Osoby posiadające wiedzę na temat nowych technologii, gospodarki, polityki, prawa i innych zagadnień związnych z państwami rozwijającymi się. Współpracownicy Instytutu Boyma realizują projekty na zasadach transparentności oraz wzajemnego wsparcia. 

Stażystów

Studentów i absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe przy pracy nad konkretnymi projektami realizowanymi przez Instytut. Więcej informacji pod zakładką "Oferta" na stronie głównej.

Partnerów instytucjonalnych

Organizatorów wydarzeń naukowych, biznesowych i kulturalnych związanych z działalnością Instytutu Boyma. Nasi analitycy regularnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych konferencjach i panelach dyskusyjnych jako prelegenci.