[ Program staży ]

PROGRAM STAŻY W INSTYTUCIE STUDIÓW AZJATYCKICH I GLOBALNYCH IM. MICHAŁA BOYMA

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom studentów związanych ze skromną ofertą staży finansowanych ze środków publicznych w ośrodkach analitycznych/centrach badawczych zdecydowaliśmy się pro publico bono stworzyć miejsce, w którym wiele osób może rozpocząć swoją profesjonalną karierę w dziedzinie pisania tekstów analitycznych, tekstów publicystycznych, organizacji spotkań i koordynowania działań w ramach Instytutu Boyma-niezależnego finansowo i apolitycznego think tanku działającego na zasadach kooperatywy analitycznej.

 

DLA KOGO?

Staż przewidziany jest dla osób, które są studentami studiów magisterskich lub doktoranckich. W uzasadnionych przypadkach przyjmiemy również stażystów, którzy ukończyli drugi rok studiów licencjackich i są wpisani na trzeci rok studiów. Ważnym elementem stażu będą spotkania w środy między 19:00 a 21:15. Przy aplikacji o staż prosimy o podanie informacji czy mogą Państwo wziąć udział w spotkaniach.

 

WARUNKI I UWAGI

Staż w Instytucie Boyma odbywa się na zasadach wolontariackich, jednocześnie informujemy, że opiekunowie stażystów również przeprowadzają dla Państwa staże bez wynagrodzenia (tzn. pro publico bono). Jeśli pojawiłaby się możliwość skomercjalizowania pracy stażystów w ramach projektu z firmą zewnętrzną, stażysta zostanie poinformowany o takiej możliwości, a jego udział w projekcie odbędzie się za jego zgodą na transparentnych warunkach zgodnych z prawem pracy. W obecnych warunkach związanych z liczbą godzin wolontariackich naszych analityków jesteśmy w stanie w jednej turze przyjąć na staż od 3 do 4 kandydatów.

Nadrzędnym celem organizacji przez nas staży jest wzmocnienie potencjału młodych osób, rozwój ich kompetencji i umiejętności, który wierzymy, że długofalowo pozytywnie przyczyni się do  wzmocnienia polskiego społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenia świadomości na temat przemian globalnych. Wiele osób pracujących obecnie w ośrodkach analitycznych, mediach, administracji publicznej czy dyplomacji zaczynało swoją karierę pod opieką obecnych współpracowników i współtwórców Instytutu Boyma. Mimo braku stałego finansowania z ogromną przyjemnością chcemy podtrzymać ten trend i umożliwić uzyskanie pierwszego profesjonalnego doświadczenia w ramach działalności naszego think tanku. Potrzebujemy jednak także zaangażowania z Państwa strony: starannego wypełniania obowiązków i terminowości.

Warunkiem do zaliczenia stażu jest stworzenie z nami indywidualnego planu rozwoju w trakcie stażu i wykonania go we wspólnie wypracowanych i wynegocjowanych ramach czasowych. Na koniec stażu stażysta prezentuje portfolio swoich tekstów stworzonych pod opieką współpracowników Instytutu Boyma. W poprzedniej edycji pilotażowych staży było to około sześciu tekstów na około 1-3 strony, a także około 2-4 tekstów na około 5-10 stron. Finalizując staż dążymy do tego, że absolwent ma gotowe prace, które może zaprezentować przy ubieganiu się o kolejną pracę. Ponadto około ¼ czasu praktyk trzeba przeznaczyć na wsparcie działań organizacyjnych i administracyjnych w Instytucie Boyma.

 

OPIEKUNOWIE STAŻY

Przeprowadzaniem staży opiekuje się Zarząd Fundacji, a także współpracownicy Instytutu Boyma ze stopniem doktora. Pełen spis współpracowników Instytutu Boyma znajduje się TU.

 

CO PRZYGOTOWAĆ?

 • Curriculum Vitae
 • List motywacyjny z podaniem głównych obszarów zainteresowania kandydata
 • Dwa teksty wpisujące się w prowadzone przez nas formaty Tydzień w Azji i Azjatech. Mogą to być również teksty już opublikowane
 • Podanie planu tygodnia z godzinami, w których będą Państwo odbywać staż (ok. 15 godzin w tygodniu)
 • Listę lektur o tematyce azjatyckiej, która jest Państwu bliska
 • Klauzulę

Dokumenty bardzo prosimy przesłać w e-mailu na adres info@instytutboyma.org wpisując w pole temat słowo: APLIKACJA STAŻ

 

RAMY CZASOWE

Staż trwa około 12 tygodni

Do 31 stycznia 2024 r. czekamy na zgłoszenia osób, które rozpoczną staż od 14 lutego 2024 r.

Do 31 marca 2024 r. czekamy na zgłoszenia osób, które rozpoczną staż od 10 kwietnia 2024 r.

Do 30 czerwca 2024 r. czekamy na zgłoszenia osób, które rozpoczną staż od 10 lipca 2024 r.

Do 30 września 2024 r. czekamy na zgłoszenia osób, które rozpoczną staż od 9 października 2024 r.

Do 30 listopada 2024 r. czekamy na zgłoszenia osób, które rozpoczną staż od 11 grudnia 2024 r.

Staże odbywają się zdalnie. Odpowiadamy na WSZYSTKIE E-maile do trzech dni roboczych. W II etapie planujemy rozmowy za pośrednictwem Skype lub Zoom.

Koniecznym warunkiem odbycia stażu jest dostępność w środy między 19:00 a 21:00. Spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype.

 

JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE DOSTANIA SIĘ NA STAŻ

Wszystkie osoby, które interesują się dostaniem na staż do Instytutu Boyma w przyszłości serdecznie zachęcamy do:

– aktywnego udziału w działalności inicjatyw studenckich, w tym zaangażowania w Kołach Naukowych na uczelniach macierzystych,

– publikowania swoich tekstów na łamach studenckich magazynów,

– aktywnej nauki pisania tekstów podczas odbywania studiów. Niestety z praktyki wynika, że wiele osób nawet po studiach licencjackich ma poważne problemy z pisaniem. Zachęcamy studentów do ubiegania się na uczelniach o zwiększenie liczby zajęć zaliczanych esejami. Można także poprosić nauczycieli akademickich o pracę nad umiejętnościami pisania. Ewentualnie zachęcamy do tego, aby skontaktować się z sekretariatami studenckimi o zorganizowanie warsztatów z pisania,

– w ramach środków Instytutu Boyma nie jesteśmy w stanie prowadzić dla Państwa szkoleń z pisania tekstów, dlatego zachęcamy do pozyskiwania tych kompetencji i ćwiczenia na studiach. Pracujemy nad uzyskaniem dofinansowań na takie działania,

czytanie książek o tematyce azjatyckiej i tworzenie własnej listy lektury.

 

INFORMACJE O ABSOLWENTACH PROGRAMU STAŻ

Poniżej publikujemy pełną listę osób, które z sukcesem zakończyły swój staż w Instytucie Boyma:

 • Waldemar Jaszczyk (2020)
 • Ani Minasyan (2020)
 • Sabina Rakoczy (2020)
 • Jakub Kamiński (2020)
 • Wiktor Nycz (2021)
 • Gabriela Wojciechowska (2021)
 • Piotr Machajek (2021)
 • Grzegorz Gleń (2021)
 • Sandra Krawczyszyn (2021)
 • Paweł Mazurek (2021)
 • Feliks Ostrowicki (2022)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, adres: ul. Freta 11/5, 00-227 Warszawa
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w  Instytucie Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma:  info@instytutboyma.org
 3. Dane osobowe osób ubiegających się o staż oraz stażystów:

1) przetwarzane będą w celu odbycia stażu w Instytucie Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, na podstawie umowy zawartej z fundacją;

2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

5) będą przechowywane przez okres realizacji stażu w Instytucie Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma  wraz z okresem archiwizacji.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na staż w Instytucie Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma.