[ Kim jesteśmy ]

 Instytut Boyma  

 Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma

Instytut Boyma to niezależny think tank zrzeszający analityków zajmujących się polityką, gospodarką i innowacjami w krajach rozwijających się, ze szczególnym naciskiem na Azję. Naszą misją jest przybliżenie polskiej opinii publicznej oraz liderom politycznym i biznesowym przemian zachodzących w państwach rozwijających się. Swoją misję realizujemy poprzez publikację raportów, analiz i komentarzy eksperckich, organizację spotkań dyskusyjnych i konferencji oraz aktywność publicystyczną w mediach.

Instytut Boyma to organizacja finansowana ze składek darczyńców oraz grantów prywatnych i publicznych. Dokładamy starań, aby publikowane przez nas treści tworzone były w duchu tolerancji dla obcych kultur, religii i zwyczajów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, studentów, dziennikarzy i wszystkich innych, którzy chcieliby tworzyć z nami projekty przybliżające polskiemu i europejskiemu odbiorcy Azję, wpisując się tym w misję zapoczątkowaną przez Michała Boyma.

 

Statut Fundacji