[ Zespół ]

Mariusz Ciecierski

Mariusz Ciecierski Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (specjalizacja: bezpieczeństwo międzynarodowe) oraz Politologia (specjalizacja: bezpieczeństwo publiczne). Autor pracy naukowej na temat rywalizacji amerykańsko-chińskiej w XXI w. oraz pracy traktującej o przesłankach przebiegu transformacji Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowania naukowe: wpływ kultury tradycyjnej, filozofii oraz historii na procesy polityczne ChRL, relacje chińsko-rosyjskie, polityka międzynarodowa Chińskiej Republiki Ludowej na obszarze poradzieckim, idee polityczne i działalność Sun Yat-sena w okresie republikańskim. Ostatnia publikacja: Chińska droga do mocarstwowości na tle konkurencji gospodarczej z USA: realia i perspektywy, Pułtusk 2017.

Najnowsze artykuły autora:

Chińskie zaangażowanie ekonomiczne w regionie Kaukazu Południowego na tle konfliktu azersko-ormiańskiego

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy przyczyn oraz skutków wzrostu ekonomiczno-politycznego zaangażowania Chińskiej Republiki Ludowej na terytorium Armenii i Azerbejdżanu.