[ Zespół ]

Uki Maroshek-Klarman

Uki Maroshek-Klarman Dyrektor wykonawczy The Adam Institute for Democracy and Peaces, a także jedna z jego założycieli. Stworzyła metodę „Betzavta – Adam Institute’s facilitation metod”. Poprzez nią dążyła do uczynienia edukacji demokratycznej dostępną dla wszystkich. Metoda angażuje poprzez doświadczalne nauczanie, jest ona głęboko zakorzeniona w filozofii, socjologii, psychologii społecznej jednocześnie dostarczając uczestnikom satysfakcji. Dr. Maroshek-Klarman opracowała również wiele programów z zakresu demokracji, edukacji obywatelskiej i pokoju. Dodatkowo jest autorką książek i artykułów oraz posiada doktorat z filozofii politycznej zdobyty na Uniwersytecie Tel Awiwu.

Najnowsze artykuły autora:

List z Instytutu Adama w Jerozolimie

Ten list jest częścią naszej serii Głosy z Azji. Dzielimy naszą platformę z dr Uki Maroshek-Klarman, która pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego w Instytucie Adama ds. Demokracji i Pokoju w Jerozolimie, w Izraelu.

A letter from the Adam Institute in Jerusalem

This letter is part of our series on the Voices from Asia. We share our platform with Dr. Uki Maroshek-Klarman who serves as the Executive Director at the Adam Institute for Democracy and Peace in Jerusalem, Israel.