[ Zespół ]

Jakub Kamiński

Jakub Kamiński Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W okresie od października 2019 r. do marca 2020 r. odbywał staż w Instytucie Boyma. Od kwietnia 2020 r. redaktor strony internetowej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się sprawy polityczno-gospodarcze regionu Azji Wschodniej.

Najnowsze artykuły autora:

Ewolucja stosunku głównych amerykańskich partii politycznych wobec Chin. Ku ogólnonarodowej antychińskiej mobilizacji?

Obserwacja działań polityków dwóch najważniejszych partii w Stanach Zjednoczonych wskazuje na stopniowe kreowanie się wspólnej percepcji Chin, jako jednego z głównych zagrożeń dla interesów USA na świecie.

Tydzień w Azji: Pandemia koronawirusa tłem kolejnego kryzysu w relacjach Pekin-Tajpej

Rozwój pandemii koronawirusa przyniósł nowe napięcia na linii Pekin-Tajpej. Jaki wpływ mają te niedawne wydarzenia na nastroje społeczne na wyspie?